top of page

Fjernstyrning

Noen ganger kan Rd shop og support hjelpe deg med fjernstyrning. Da hjelper vi deg via nettet og tar over din PC med hjelp av deg med et spesielt program. Dette bruker vi f.eks ved småproblemer når du fortsatt er på nett men du kanskje får opp meldinger du lurer på, en nettbank som ikke fungerer, mailproblemer m.m. 

bottom of page